Земеделският министър Десислава Танева говори на Международния икономически форум в Ямбол.

Не е предвидено тази година да се отвори прием по подмярка 6.4„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, каза Танева. Тя обеща обществен дебат за допустимите по тази мярка инвестиции. Проекти за къща за гости ще бъдат допустими, само когато районът, в който се израждат е с основен поминък алтернативен туризъм, съобщи министърът. Тя допълни, че мярка 6.4 предлага много възможности за всеки друг вид бизнес и услуги в производство в селските райони, които са неземеделски дейности. Според нея трябва да се дадат възможности за създаване на заетост и икономика, различна от земеделската в тези райони.