Парламентът увеличи земята от държавния или общински поземлен фонд, която се предоставя под наем или аренда на животновъди. Досега на животно се полагаха 10 хектара, а сега стават 15 хектара, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщава БТА.
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.
Депутатите записаха в закона, че ще се отдават до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
Стопаните, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, ще се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
Заявленията за участие в процедурата по отдаване на пасища, мери и ливади ще могат да се подават и по пощата. Отказите на съответната общинска администрация да ги регистрира ще подлежат на обжалване, предвиждат още поправките.
”Приехме увеличаването на земята, която се предоставя на животинските единици – досега бяха 10 хектара, сега стават 15 хектара”, коментира за БТА заместник-председателят на парламентарната комисия по земеделието и храните Цвета Караянчева. “След като разпределихме по законопроекта всеки животновъд да има определени хектари, се оказа, че има достатъчно земя да могат да получат допълнително”, обясни тя.
За почистването на пасищата в недопустимия за подпомагане слой имаше едногодишен гратисен срок, който сега увеличаваме на две години, добави още Караянчева.
Тя посочи, че е оттеглила предложението общинските мери, пасища и ливади, които останат неразпределени, да могат да се използват за нетрайни насаждения, например едногодишни, за да не пустее земята. Разбрахме се с колегите, че това предложение ще мине през Министерския съвет, за да могат да се обхванат всички хипотези, добави тя.