Министерството на земеделието предприема сериозни мерки срещу изкуствено създадените проекти, целящи точене на субсидии, а не развитие на реален бизнес. Броени месеци, след като бяха одобрени основната част от проектите за модернизация по подмярка 4,1 от новата програма за развитие на селските райони, 150 фермери са се отказали от инвестиционните си планове. Това съобщи зам. министърът на земеделието и храните Васил Грудев по повод новата схема за гаранционно подпомагане на земеделските производители, която тръгва от август тази година.
Гаранциите ще се дават за всякакъв вид инвестиционни и оборотни заеми, от които фермерите се нуждаят. За да е ясно, че евросредствата се дават на реално действащия бизнес, а не за спекулативно написани проекти, които само точат субсидии, държавата постави условие в рамките на 6 месеца от подписването на договора фермерите да обявят, че не могат да изпълнят проекта. В противен случай ще на виновните ще бъдат налагани санкции от 5% върху стойността на проекта.
Друго важно условие е до 9 месеца от подписването на договора инвестиционният проект да бъде започнат, а до 12 месеца да са приключени поне 20 на сто от дейностите по него.
При неизпълнение на тези изисквания също следват санкции. Тези изисквания дават сигурност и на администрацията при отпускането на гаранции по заемите, посочи още Грудев.
Затова и през този период държавата ще покрива 50 процента от рисковете по обезпеченията на заемите, което е важно условие при кредитирането на агросектора.