Без прием по подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти през 2016

Отпада приемът по подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти през 2016г.Това се оказа факт след като Министерство на земеделието и храните публикува поредната коригирана версия на индикативния график за прием по мерки от Програмата за развитие на селските райони за 2016 година.Според МЗХ той ще бъде отворен през януари 2017 година, защото фонд „Земеделие“ не е успял да разгледа проектите.

И така втория и в същото време последен прием по подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти ще бъде през 2017г. с целия остатъчен бюджет.

Също така стана ясно и че отпада и приемът по подмярка 4.1 по Тематичната програма за развитие на малки стопанства – за стопанства със СПО 6000-7999 евро.