92 проекта за църкви ще разглежда ДФЗ

От подадени 348 проекта по подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство в селата, ДФЗ ще започне разглеждането на 92 проекта с бюджет левовата равностойност на 25 млн евро. Общата сума на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани е 60 206 935лв.