Работи се усилено приемът по подмярка 4.1 да започне преди 8 октомври.

С предимство са проектите за напояване.

Министерството на земеделието и храните подготвя усилено промени в наредбата за прилагане на подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства от Програмата за развитие на селските райони през периода 2014-20120 г.,, като целта е новият прием да бъде обявен преди 8 октомври. Тогава влиза в сила постановление № 160 на Министерски съвет, което задължава кандидатите да избират доставчиците си през ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – електронната система по всички оперативни програми, бел. ред.), прилагайки системата на обществените поръчки. Това заяви експертът в министерството Владислав Цветанов на семинар по прилагането на новата мярка 4.1 за напояване, проведен в рамките на есенното изложение „БАТА АГРО” в Стара Загора.
Постановлението за отправяне на поканите през ИСУН ще затрудни земеделските производители, които кандидатстват по проекти за напояване. Затова администрацията в агроведомството ще направи всичко възможно да съдейства чрез досега прилагания ред, който е познат на фермерите и който няма да забави изпълнението на проектите за напояване, обясниха експертите.
Министерството е готово и с новия списък с референтните цени на техниката и всички уреди, свързани с напояването, по който земеделците ще се ръководят при избора на оборудване. Това съобщи Антон Аспарухов, шеф на дирекция във ведомството. Самите референтни цени са предоставени на Държавен фонд „Земеделие” и ще бъдат обявени в първия удобен момент, когато администрацията е готова с окончателния списък.На фермерски въпрос дали инвестициите в нови сондажни кладенци ще се приемат за субсидиране Аспарухов отговори утвърдително. При новия прием ще може да се кандидатства още за капково напояване и за други проекти, свързани с прокарването на поливни съоръжения.
Друг голям плюс е, че документацията, която ще се изискват на първо време от кандидатите, е значително облекчена. Ще се иска становище за допустимост за ползването на водата, която ще се издава от „Басейнова дирекция”. Министерството на околната среда и водите ще издава и документ за статуса на водното тяло, като целта е да се ползват обекти, които не застрашават изчерпването на водните запаси в съответния регион. Кандидатите трябва да представят и разрешение за водовземане, което също се издава от МОСВ. Последният документ е наличие на измервателно устройство, което да отчита количествата използвана вода.

Източник: Синор