Какво се случва с подадените проекти по подмярка 6.3 ?

3755 са подадените проекти а пари има за 2000.

В момента областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ранкират всички подадени проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Очаква се най-рано към края на следващата седмица от ДФ Земеделие да съобщят резултатите и да кажат какъв е ранкинга и над колко точки ще се разглеждат проекти.

Припоняме, че бюджетът по подмярката е левовата равностойност на 30 млн. евро. или пари ще има за 2000 проекта.