През 2017 г. Държавен фонд Земеделие обяви, че ще има прием на проекти по подмярка 6.1 Създаване на стопанства за млади фермер, който се очаква да бъде през месец юли 2017г. Премахнати са от приоритетни сектори – пъдпъдъци, зайци, сектор черупкови, тикви и т.н., поради съмнения за фиктивни стопанства, както коментират от ДФЗ. По мярката има останал бюджет от 35 млн. евро, което ще стигне за около 1400 проекта. Прием по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства през 2017 г. не се предвижда.