Приемът по подмярка 4.1 ще е от 26 октомври до 7 декември 2016 г.

Шест седмици ще продължи приемът по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, съобщи пред земеделски производители в Пловдив заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Подмярката ще бъде отворена за кандидатстване от 26 октомври до 7 декември. Вчера в „Държавен вестник“ бе публикувана наредбата за условията за прилагането й. Васил Грудев бе в града на тепетата, за да приветства изложението „Подкрепете българското“.

Според Грудев, оценките от първия прием на проекти по 4.1 ще паднат до 36-37 точки. Причината е, че около 160 одобрени предложения за инвестиции няма да могат да се изпълнят. Към момента минималният брой точки по мярка 4.1 е 39.

Земеделските стопани, които не са одобрени при първия прием могат да избират между две възможности – да оставят проектите и да се надяват, че наддоговарянето ще им даде шанс за класиране по първия прием. Или да ги прехвърлят към втория прием. Обнародваната вчера наредба дава възможността за този трансфер, обърна внимание заместник-министърът.