Младите предприемачи могат да получат до 50 хил. лв. нисколихвен кредит

През 2017 г. държавата ще предоставя нисколихвени кредити на млади хора със стартирал или стартиращ бизнес. Това обяви министърът на труда и социалната политика в оставка Зорница Русинова при откриването на Седмите дни на кариерата в Университета за национално и световно стопанство.
Парите са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, средствата от която се управляват от Фонда на фондовете. Договореното финансиране за отпускане на кредити е на стойност от 12.5 млн. лв., а размерът им ще бъде от 5 000 до 50 000 лв.

Нисколихвените кредити ще бъдат отпускани на хора до 29 години, които имат работеща от поне две години компания, или които искат да започнат собствен бизнес. „Заемите ще бъдат давани чрез посредник, а условията за отпускане все още не са договорени“, обясни Зорница Русинова.
Предстои финансови институции и микрофинансиращи или лизингови компании да кандидатстват и да се договорят с тях условията. Парите за кредити ще бъдат осигурени от Фонда на фондовете, в рамките на средства в размер на 70 млн. лв., договорени за развитие на младежкото предприемачество и социалните предприятия.
Очакванията са най-малко 440 предприятия да бъдат подкрепени през целия програмен период.