Нови моменти по подмярка 4.2 прием 2017г.

По предложение на браншовите организации министерството на земеделието е подготвило редица промени в наредбата за прилагане на подмярка 4,2 за преработка на селскостопанска продукция, които да влязат в сила при следващия прием по тази подмярка. Освен намаляването на таваните за един проект от 3 млн. на 2 млн. евро важна промяна е изискването за история на фирмите. За да се насърчи вече съществуващият бизнес, работната група към министерството е решила проектите на фирми с 3-годишна история да получават по пет бонус точки.
Ако кандидатите не са участвали с проекти по мярка 123 от стария програмен период, по САПАРД или при първия прием на подмярка 4,2, тогава те ще събират нови 5 бонус точки. Целта е да се насърчат фермери и преработватели, до които първото европейско финансиране не е достигнало.
Нови 5 точки ще се дават и на фермери, които преработват собствена продукция. Основното изискване обаче е те да поддържат постоянен персонал от минимум 5 души. Това решение е изключително важно за земеделските производители, които смятат да инвестират в складове или техника за първична обработка на продукцията.
Не се променя и досегашната преференция за отпускане на 10 точки за проекти, при които над 65% от преработената продукция е българско производство.
Друга важна промяна са бонус точките, които ще се дават за фирми износителки.
Работната група, която заседава в края на миналата седмица, е решила да се дават по 8 точки за проекти на фирми, реализирали зад граница между 5 и 10 на сто от продукцията си. За износ от 10 до 25% точките нарастват на 10.
По 12 точки ще се дават на фирми, чийто износ варира между 25 и 50%.
Експортьорите с над 50% реализиран износ ще получават по 13 точки.
Тези промени ще бъдат обсъждани и на мониторинговия комитет по програмата, който ще се проведе на 9 декември.
Работната група обаче е отхвърлила предложението на Асоциацията на консултантите по европейски програми да се постави финансов критерий, който да постави бариера пред новите фирми, специално създадени за точене на евросредства.
При първия прием по подмярка 4,2 анализът на министерството на земеделието показал, че 43 на сто от фирмите са новосъздадени.
Само да си припомним, че по предприсъединителната програма САПАРД се прилагаше същата система за финансиране на нови компании, в резултат на което днес почти няма работещо предприятие, подпомогнато с евросредства преди 2007 г., посочи заместник-министърът на земеделието Васил Грудев по време на националния семинар на зърнопроизводителите в Пловдив.
За да се пресече тази практика, консултантите са предложили методика, която да обвързва печалбата на фирмата с размера на искания кредит. Само така ще се пресече досегашната система фирми с капитал от 5 хиляди лева да кандидатстват с проекти за 500 хиляди. Това предложение обаче не е прието от работната група.