ДФЗ: Ако не се изпълнява заложеното в бизнес плана ще има санкции

Изпълнението на бизнес плана под 50% ще води до санкции. При изпълнение на представения бизнес план между 20 и 50%, са предвидени санкции в размер на 5%. При изпълнение на плана под 20% е предвиден същия размер на санкцията, плюс сумиране на процента на неизпълнение на бизнес плана. В случай на разминаване от 10% – санкцията е 10% + разминаването, което се е получило като стойност от заявените разходи и одобрените разходи от фонда“, разясни зам.-изпълнителният директор на ДФЗ Атидже Алиева – Вели.

По думите й тези санкции не се прилагат директно, а се дава време на бенефициентите да представят план и възможност да коригират действията си.

„Важен момент е границата януари 2015 г. и различния начин за изпълнение на санкциите. След 1 януари 2015 г. санкциите не се сумират, а се налага най-високият процент. Докато за проекти, с подадени заявления за плащане преди 1 януари 2015 г. санкцията е 3%, плюс сумиране на процента за неизпълнение на бизнес плана“.

Изпълняването на проектите по мярка 4.1 задължително трябва да започне в срок до 9 или 12 месеца. Ако все пак се откажете от изпълнението на проекта, срокът, в който да може да се направи това без санкции е 6 месеца. Това каза Атидже Алиева – Вели, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ по време на Петата национална среща на земеделските производители в България, във връзка с контрола и за изпълнение и мониторинг на проекти по подмерки 4.1 и 4.2.