Ще може да се кандидатства за къщи за гости по подмярка 6.4

Новото ръководство на Министерство на земеделието се отказа от тоталната забрана за финансирането им, свиква работна група да умува как да се пресяват проектите за селски туризъм

Новото ръководство на министерство на земеделието се е отказало от забраната да се финансират къщи за гости със средства от Програмата за развитие на селските райнои. Новината съобщиха пред „Икономист“ консултанти, изготвящи проекти по европрограмата. Забраната бе въведена от предходното правителство с министър Десислава Танева след като медиите огласиха редица проекти, финансирани като къщи за гости, а всъщност ползващи се за обикновени вили по селата и дори домове за постоянно живеене. Шумен скандал имаше и около проект за къща на гости на тъщатата на висш служител във фонд „Земеделие“, който бе уволнен от вече бившият шеф на ведомството Румен Порожанов.
На директен въпрос на „Икономист“: Верни ли са информациите, че по Програмата за развитие на селските райони отново ще бъде отворен прием на проекти за къщи за гости?, от ведомството на Христо Бозуков не отрекоха информацията. Вместо това детайлно посочиха, че ще сформират тематична работна група със заинтересованите страни, в рамките на която ще бъде разработена наредбата за прилагането на мярката за селски туризъм и условията за допустимост на проектите по новата Програма за селските райони (ПРСР) 2014-2020.

„В одобрената Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2017 г. е предвидено в периода ноември-декември 2017 г. да бъде обявен прием по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, (известна още като мярката за „селски туризъм“ – б.а.), която е насочена към предоставяне на подкрепа за развитието на стартиращи и съществуващи микропредприятия за неземеделски дейности в селските райони. Предстои сформирането на Тематична работна група със заинтересованите страни, в рамките на която ще бъде разработена наредбата за прилагане на подмярка 6.4, ще бъдат обсъдени изискванията и условията за допустимост, както и критериите за подбор на проектите и след това ще бъдат представени на Комитет по наблюдение на ПРСР“, гласи пълният отговор на подчинените на Христо Бозуков.

Източник : Икономист

Кратко резюме на подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.

Кои са селските райони в България ? Вижте тук.