Проектите по ПРСР няма да се подават през ИСУН, реши парламента. Къщите за гости няма да са приоритет.

Малки предприятия, пекарни, ресторанти и фирми за услуги стават приоритетни съобщи министъра на земеделието Румен Порожанов.

Парламентът отхвърли промените в Закона за подпомагане на земеделските производители.  „За“ законопроекта на първо четене гласуваха 74 народни представители, „против“ – 70 и „въздържали се“ – 19 , с които той не бе приет. Промените бяха внесени от ПГ на ГЕРБ. Със законопроекта се предлагаше по производствата по инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) вече да се провеждат чрез интегрираната система за управление и наблюдение, а за компенсаторните мерки – чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Законопроектът предвиждаше допълнителен предварителен подбор на проектните инвестиционни предложения, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени предложения надхвърля бюджета за съответния период на прием, пише Фокус. С промените се предлагаше още създаването на две нови наредби – едната за условията и реда за изплащане на безвъзмездна помощ или за намаляване или отказ за финансиране, а втората за условията, проверките и реда за установяване на изкуствено създадени условия.

Има проблеми с използването по предназначение на част от къщите за гости. Това каза земеделският министър Румен Порожанов в отговор на депутатски въпрос на последния парламентарен контрол. „Не случайно в средата на 2016 г. ДФ „Земеделие“ публикува пълен списък на изградените през миналия програмен период къщи за гости, които са над 700 на брой, още 300 къщи са финансирани през Местните инициативни групи.“, уточни той.

С новата програма, която в момента тече, финансирането на къщите за гости ще бъде изключително ограничено. Такова е виждането на министър Порожанов и неговия екип, стана ясно от думите му пред народните избраници. Предвидено е през пролетта на 2018 г. да се подготви и пусне прием по подмярка 6.4. Около 50 хил. евро ще бъде възможното финансиране на къщи за гости, а който желае да си направи такъв обект трябва да поеме основната тежест със собствени финанси. „По неофициална информация желаещите да кандидатстват по мярката са хиляди, но нейният приоритет ще бъде създаването на различни видове услуги, като малки предприятия, ресторанти, сладкарници, пекарни, които създават работни места.“, съобщи Порожанов.

На конкретния депутатски въпрос,  свързан с изграждането на къщи за гости на територията на област Плевен, той отговори, че по мерки 311 и 312 от ПРСР от 2007 до 2013 година са реализирани 31 проекта. От тях 10 са за къщи за гости с изплатена субсидия от общо 3.028 млн. лева, а останалите 21 проекти, които са за други неземеделски дейности, имат изплатена субсидия 5.8 млн. лева. Към момента в мониторинг са само два проекта. От проверката по единия проект е констатирано, че къщата функционира, но не се изпълнява бизнес плана.

 

Източник: Агрозона