Няма да има  прием на поректи за къщи за гости

До края на действието на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са изключени всякакви нови приеми на проекти по подмярка 6,4 за туристически дейности. Информацията е съобщена на бизнеса по време на юнското заседание на Комитета за наблюдение на програмата, като на следващия мониторингов комитет през ноември ще бъде предложен проект как да бъде разпределен остатъчният бюджет по тази подмярка, съобщиха за Синор.БГ от министерството на земеделието.

Скандалите с фалшивите къщи за гости, по които текат прокурорски разследвания и тепърва ще се доказват точните суми, които държавата трябва да си възстанови от нарушителите, очевидно са надделели в решението да не се дават повече субсидии за туризъм в селата.

Около 30 милиона евро е остатъчният ресурс, който ще се пренасочи към друг вид подпомагане. Според зам. министъра на земеделието Лозана Василева при прегледа за изпълнение на междинните цели на ПРСР резервът от 6% по неизпълнените приоритети ще се прехвърли към други приоритети и това ще бъде решено с бранша при следващия мониторингов комитет.

Източник: Sinor.bg