Без проекти за туризъм по подмярка 6.4.2

За предстоящото отваряне на подмярка 6.4.2 „„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“съобщи Елена Иванова, директор дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ по време на Осмата национална среща на земеделските производители в България, която се проведе в к.к. Златни пясъци. Допустими кандидати по подмярката ще бъдат кандидати, отговарящи на условията за стандартен производствен обем между 2 и 8 хил. евро. „Максималният размер на проект ще бъде до 75 хил. евро, като допустими по мярката ще бъдат всякакви дейности, с изключение на туризъм“, уточни експертът. През настоящия програмен период дейностите по туризъм няма да бъдат подпомагани.

През тази година е предвидено отварянето на мерки за демонстрационни действия и дейности по осведомяване, свързани със заболяванията по животните и биосигурност.

Съвсем скоро, до края на месеца, се очаква да стартира и мярката за инвестиции в напояването, стана ясно от думите и. Относно мярка 16.4 , която е насочена към късите вериги на доставки, предстои насоките за кандидатстване да  бъдат пуснати за обществено обсъждане.

Нов прием по подмярка 7.3 за широколентова инфраструктура ще има през тази година, тъй като тя е обявена за национален и европейски приоритет. Местните поделения на вероизповеданията също ще имат възможност да кандидатстват отново във втория прием на мярка 7.6.  Недостатъчното финансиране на горския сектор пък провокира нуждата от обявяване на приеми и в тази сфера.

Източник: Агрозона