ЕК разреши до 5 хил. евро за стопани и до 50 хил.евро за малки фирми по ПРСР

Европейската комисия разреши на държавите-членки да използват неусвоени средства от Програмите си за развитие на селските райони ПРСР за компенсиране на земеделските производители и малките предприятия в хранително-вкусовата промишленост – съответно със суми до 5000 евро и 50 000 евро.

Комисията предлага държавите-членки, които разполагат с оставащи фондове за развитие на селските райони, да могат да използват тези пари за подпомагане на земеделските стопани и малките предприятия в хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Това трябва да осигури незабавно облекчение на най-засегнатите от кризата.

Държавите-членки могат да предложат подкрепа до 5000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малък бизнес.

Предстои предложението да бъде представено на Съвета и на Парламента за одобрение.

Мярката е част от приетия пакет за подпомагане на селскостопанския и хранителния сектор, който е засегнат от коронавирус епидемията в световен мащаб и бе обявена днес, заедно с останалите пазарни мерки за подкрепа, сред които помощ за частно складиране в сектора на млякото и месото, както и временното разрешение за самоорганизация на пазарни мерки от страна на оператори в тежко засегнати сектори (на млякото, цветята и картофите).

Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски каза: „Ние действаме бързо, за да разполагаме с всички необходими мерки възможно най-бързо, за да подкрепим земеделските стопани и нуждаещите се. Някои пазари на селскостопански и хранителни продукти бяха силно засегнати от кризата. Сега обаче съм уверен, че приемането на тези мерки ще осигури осезаема подкрепа, ще изпрати правилния сигнал до пазарите и скоро ще осигури известна стабилност“

Източник: АгроКлуб – Agroclub.BG