През юли трябва да бъде отворен прием по подмярката 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Той ще бъде изцяло целеви – за стопани, които имат регистрирани и животновъдни стопанства. Бюджетът по подмярката е близо 60 млн. лева.

Във връзка с множество читателски запитвания, свързани с проблемния за животновъдите чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, зададохме няколко въпроса към аграрното министерство: Допустими ли са кандидати, които нямат регистрация по чл. 137?  Те ще могат ли да кандидатстват, ако са в процес на регистриране на фермата като животновъден обект – само с предписания, дадени от БАБХ? Задължително условие ли е да са получили регистрация по чл. 137 преди подписване на договор по 4.1?

Ето и отговорът на ведомството:

„Във връзка с поставените въпроси, подпомагането в предстоящия целеви период на прием по подмярка 4.1 е насочено към земеделски стопани, които са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това е планиран критерий за допустимост, който  се доказва към момента на подаване на проектното предложение.“

Това означава, че животновъди, които нямат регистрация по чл. 137, не могат да кандидатстват по подмярката 4.1. Общественото обсъждане на условията за кандидатстване приключи на 22 юни.

Източник: Гласът на земеделеца