Публикувана е заповед с одобрените заявления на търговците, посикали подкрепа с оборотен капитал

22 Януари 2021

Публикувана е Заповед З-ЦУ-109 от 22.01.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ с интензитет 100% по схема за набиране на заявления за „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Източник: НАП