Още 42 фирми получиха днес плащания по програмата за подкрепа с оборотен капитал в размер на 2,7 млн. лева.

Безвъзмездната финансова помощ е с интензитет 100% по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Списъкът с новите одобрени кандидати се съдържа в заповед на изпълнителния директор на НАП, която може да видите ТУК.

В следващите дни предстои издаването на нови заповеди, с които ще  бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ.