Начало2021-04-19T18:14:42+03:00

ЕВРО ПРОЕКТИ

Разработване и управление на европейски проекти финансирани от Европейския съюз.

Осигуряваме специализирана помощ при кандидатстване по различните мeрки на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за повишаване на конкурентоспособността и останалите програми за финансиране, която включва:

Актуална информация относно изискванията и процедурите по кандидатстване. Анализ на състоянието на фирмата-кандидат в съответствие с изискванията на конкретната мярка по програмата. Изготвяне на бизнес планове, според общоустановените нормативни изисквания. Помощ при подготовка и подаване на документите. Помощ при намиране на инвестиционно финансиране. Представляване на кандидатите пред органите на съответната програма и съдействие по време на цялата процедура – от изготвянето на проекта до неговото одобрение и изплащане на финансовата помощ.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НИЕ ГАРАНТИРАМЕ ОТЛИЧНА УСПЕВАЕМОСТ НА НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Заявка за безплатна консултация

Попълнете бързо и лесно нашата форма онлайн.

Чрез попълването на формата в дясно можете да заявите вашия интерес за консултация или съдействие от наша страна. Ще се постараем да ви дадем отговор в най-кратък срок.