Loading...
Новини2021-04-01T12:51:48+03:00
2308, 2021

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува ръководство за изпълнение на административни договори по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

By |август 23rd, 2021|Categories: Без категория|

Управляващия орган на Оператив [...]

1108, 2021

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

By |август 11th, 2021|Categories: Без категория|Tags: , , , , , , |

Стартира приемът по подмярка 4 [...]

707, 2021

УО на ОПИК публикува Списъци на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списъци с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

By |юли 7th, 2021|Categories: Без категория|

УО на ОПИК публикува Списъци н [...]

Load More Posts