Loading...
Новини2021-04-01T12:51:48+03:00
1805, 2022

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

By |май 18th, 2022|Categories: Без категория|Tags: , , , , , , |

Стартира приемът на проекти по [...]

1804, 2022

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 еврo“ нa подмярка 4.2 от ПРСР

By |април 18th, 2022|Categories: Без категория|Tags: , , , , |

Обществено обсъждане на Насоки [...]

1603, 2022

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

By |март 16th, 2022|Categories: Без категория|Tags: , , , |

УО на ОПИК обявява за обществе [...]

Load More Posts