Loading...
Новини2021-04-01T12:51:48+03:00
707, 2023

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.

By |юли 7th, 2023|Categories: Без категория|Tags: , , , |

Одобрени за финансиране са 354 [...]

Load More Posts