РАБОТИМ ЗА ВАС

Ние вярваме в персоналното отношение и силната връзка с нашите клиенти, защото знаем, че само така можем да предоставим услуги от най-високо качество.

ЕвроПроект БГ е част от консултантска компания, чийто фокус е разработването и управлението на европейски проекти. Ние сме екип от млади, амбицирани и мотивирани, високо квалифицирани специалисти. Ние вярваме в персоналното отношение и силната връзка с нашите клиенти, защото знаем, че само така можем да предоставим услуги от най-високо качество. А това е и нашата цел !!!
Приоритет в нашата работа са индивидуалните изисквания на всеки клиент. Нашите услуги са съобразени с динамично променящата се нормативна база. Ние намираме оптимално решение между клиент и държавната администрация.Ние ще Ви помогнем да решите проблемите, с които се сблъсквате в ежедневната работа при подготовката и подаването на проектните предложения.
Предлага ме разработката и управление на проекти, свързани с европейските фондове и различни други международни програми за финансиране. Работим по всички програми, чрез които можем да осигурим подкрепа на нашите клиенти в различните браншове: производство, търговия, туризъм, зелени енергийни източници, земеделие и животновъдство, преработка и други. Знаем, че очакванията към нашата работа са големи, но не всеки проект има потенциал да се пребори за финансиране. Ако Вашият е такъв, ние откровено ще Ви го кажем. Поемаме само ангажиментите, които можем да изпълним.
Осигуряваме специализирана помощ при кандидатстване по различните мeрки на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за повишаване на конкурентоспособността и останалите програми за финансиране, която включва:
Актуална информация относно изискванията и процедурите по кандидатстване.
Анализ на състоянието на фирмата-кандидат в съответствие с изискванията на конкретната мярка по програмата.
Изготвяне на бизнес планове, според общо установените нормативни изисквания.
Помощ при подготовка и подаване на документите.
Помощ при намиране на инвестиционно финансиране.
Представляване на кандидатите пред органите на съответната програма и съдействие по време на цялата процедура – от изготвянето на проекта до неговото одобрение и изплащане на финансовата помощ.

От 01.08.2015 г. фирмата е член на Българска асоциация на консултантите по европейски проекти – БАКЕП.

ПРЕДИМСТВА

Подхождаме с внимание към всеки клиент и поставения от него въпрос.

ТОЧНОСТ

Информацията ни се базира на официални източници или документи. Тя се актуализира ежедневно, съобразно настъпилите промени.

ОТГОВОРНОСТ

Не всеки проект има потенциал да се пребори за финансиране. Ако Вашият е такъв, ще Ви го кажем. Поемаме само ангажиментите, които можем да изпълним.

УСЪРДИЕ

Вярваме, че усърдната работа е сред значимите фактори за успеха на един бизнес и затова влагаме много енергия, старание и упоритост в това, което вършим.