„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Човешки ресурси

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към постигането на по-висока, качествена и устойчива заетост във всички социални групи. Цели се редуциране на бедността, тласкане на социалното приобщаване и включване.Подобряват се качествено ключови компетенции на заети и незаети.