ПРЕДЛАГАМЕ

Осигуряваме специализирана помощ при кандидатстване по различните мeрки на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за повишаване на конкурентоспособността и останалите програми за финансиране.

ПРСР 2014-2020

ДЕТАЙЛИ

Иновации и Конкурентоспособност

ДЕТАЙЛИ

Развитие на човешките ресурси

ДЕТАЙЛИ