About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 184 blog entries.

От 28.03.2024 г. се очаква да се отвори за прием на проекти процедура „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ“

От 28.03.2024 г. се очаква да се отвори за прием на про [...]

От 28.03.2024 г. се очаква да се отвори за прием на проекти процедура „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ“2024-02-26T18:05:53+02:00

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА (МИР) УДЪЛЖИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА (МИР) УДЪЛЖИ КАНДИ [...]

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА (МИР) УДЪЛЖИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА2024-01-22T14:04:26+02:00

С бюджет от над 318 млн. лева стартира прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ

С бюджет от над 318 млн. лева стартира прием по процеду [...]

С бюджет от над 318 млн. лева стартира прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ2023-09-28T16:46:25+03:00

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по [...]

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.2023-07-07T21:15:08+03:00

Резюме на „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

Цел: Целта на процедурата е да се увеличи използването [...]

Резюме на „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“2023-01-26T10:59:39+02:00

Резюме по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потре [...]

Резюме по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”2023-01-24T17:38:52+02:00