Фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал трябва да представят отчет за използваните средства

Фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал трябва да [...]

Фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал трябва да представят отчет за използваните средства2021-03-29T23:30:24+03:00

УО НА ОПИК ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

УО НА ОПИК ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFO [...]

УО НА ОПИК ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“2021-02-23T09:49:28+02:00

Изпълнителният директор на НАП издаде трета заповед с одобрени фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал

Изпълнителният директор на НАП издаде трета запове [...]

Изпълнителният директор на НАП издаде трета заповед с одобрени фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал2021-01-29T10:32:53+02:00

1 184 проектни предложения за над 9,4 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

1 184 проектни предложения за над 9,4 млн. лв. са одобр [...]

1 184 проектни предложения за над 9,4 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 192021-01-27T14:19:10+02:00

Публикувана е заповед с одобрените заявления на търговците, посикали подкрепа с оборотен капитал

Публикувана е заповед с одобрените заявления на търговц [...]

Публикувана е заповед с одобрените заявления на търговците, посикали подкрепа с оборотен капитал2021-01-22T22:04:45+02:00