От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия

От 1 февруари отваря първия прием за 2021 г. от Национа [...]

ДФ“Земеделие“ одобри 147 проекта по подмярка 6.4.1 за услуги

Финансиране получават 147 проекта за услуги по подмярка [...]

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и [...]

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очаква се до края на годината да има прием по мярката. [...]

УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС“

УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне н [...]

149 проекта за инвестиции в неземеделски дейности по подмярка 6.4.1 преминават до следващ етап на оценка

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценкат [...]

Проекти за земеделска техника по подмярка 4.1 без становище от РИОСВ

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) пу [...]

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособ [...]

Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. за инвестиции в животновъдните стопанства

Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. [...]

МЗХГ: Без регистрация по чл. 137 не може да се кандидатства по 4.1

През юли трябва да бъде отворен прием по подмярката 4.1 [...]