Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по [...]

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.2023-07-07T21:15:08+03:00

Резюме на „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

Цел: Целта на процедурата е да се увеличи използването [...]

Резюме на „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“2023-01-26T10:59:39+02:00

Резюме по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потре [...]

Резюме по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”2023-01-24T17:38:52+02:00

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници до 15 000лв. за фотоволтаична система

„Национална схема за подпомагане на домакинствата в обл [...]

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници до 15 000лв. за фотоволтаична система2023-01-03T12:06:28+02:00

953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по първата отворена у нас процедура „Технологична модернизация“(Списъци)

953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по пър [...]

953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по първата отворена у нас процедура „Технологична модернизация“(Списъци)2022-12-31T13:44:31+02:00

Обявиха за обществено обсъждане процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Обявиха за обществено обсъждане най-чаканата процедура [...]

Обявиха за обществено обсъждане процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”2022-12-13T09:02:40+02:00

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвест [...]

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.2022-11-16T10:41:04+02:00

Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, кои [...]

Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“2022-11-10T10:34:38+02:00