МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА (МИР) УДЪЛЖИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА (МИР) УДЪЛЖИ КАНДИ [...]

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА (МИР) УДЪЛЖИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА2024-01-22T14:04:26+02:00

С бюджет от над 318 млн. лева стартира прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ

С бюджет от над 318 млн. лева стартира прием по процеду [...]

С бюджет от над 318 млн. лева стартира прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ2023-09-28T16:46:25+03:00

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по [...]

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.2023-07-07T21:15:08+03:00

Резюме на „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

Цел: Целта на процедурата е да се увеличи използването [...]

Резюме на „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“2023-01-26T10:59:39+02:00

Резюме по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потре [...]

Резюме по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”2023-01-24T17:38:52+02:00

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници до 15 000лв. за фотоволтаична система

„Национална схема за подпомагане на домакинствата в обл [...]

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници до 15 000лв. за фотоволтаична система2023-01-03T12:06:28+02:00

953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по първата отворена у нас процедура „Технологична модернизация“(Списъци)

953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по пър [...]

953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по първата отворена у нас процедура „Технологична модернизация“(Списъци)2022-12-31T13:44:31+02:00

Обявиха за обществено обсъждане процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Обявиха за обществено обсъждане най-чаканата процедура [...]

Обявиха за обществено обсъждане процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”2022-12-13T09:02:40+02:00