Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се прекратява временно

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/марке [...]

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се прекратява временно2021-09-21T09:27:02+03:00

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува ръководство за изпълнение на административни договори по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и к [...]

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува ръководство за изпълнение на административни договори по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“2021-08-23T10:42:47+03:00

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработ [...]

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“2021-08-11T10:21:45+03:00

647 проекта за инвестиции в животновъдството по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 преминават на последващ етап за оценка

647 проекта за инвестиции в животновъдството по подмярк [...]

647 проекта за инвестиции в животновъдството по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 преминават на последващ етап за оценка2021-07-30T21:44:09+03:00

УО на ОПИК публикува Списъци на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списъци с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

УО на ОПИК публикува Списъци на предложените за финанси [...]

УО на ОПИК публикува Списъци на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списъци с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения2021-07-07T22:37:21+03:00

Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на б [...]

Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете2021-06-23T09:59:08+03:00