Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. за инвестиции в животновъдните стопанства

Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. [...]

Ще има прием по подмярка 4.1 през 2020 г.

Ще има прием по подмярка 4.1 през 2020 г. През 2020г. щ [...]

Няма да има прием на проекти за къщи за гости

Няма да има  прием на поректи за къщи за гости До края [...]

Подмярка 6.4 с приеми за производство, услуги и занаяти в селски райони.

Подмярка 6.4 с приеми за производство, услуги и занаяти [...]

Седем дни преди края на приемът по подмярка 6.1 „Млад фермер“ са подадени 977 проекта

Седем дни преди края на приемът  по подмярка 6.1 "Млад [...]

Стартира приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

Стартира приемът по подмярка 8.6  „Инвестиции в техноло [...]

ДФЗ: Ако не се изпълнява заложеното в бизнес плана ще има санкции

ДФЗ: Ако не се изпълнява заложеното в бизнес плана ще и [...]