Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. за инвестиции в животновъдните стопанства

Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. [...]

МЗХГ: Без регистрация по чл. 137 не може да се кандидатства по 4.1

През юли трябва да бъде отворен прием по подмярката 4.1 [...]

Ще има прием по подмярка 4.1 през 2020 г.

Ще има прием по подмярка 4.1 през 2020 г. През 2020г. щ [...]

2653 са подадените проекти в ИСУН по подмярка 6.3

2653 са подадените проекти в ИСУН по подмярка 6.3 Старт [...]

Няма да има прием на проекти за къщи за гости

Няма да има  прием на поректи за къщи за гости До края [...]

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” с прием през май 2019г.

„Фокусът на Програма за развитие на селските райони пре [...]

Приключи предварителната оценка на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителната оценка на проектите за услуги [...]

Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Подобряване на производствения капацитет и развитие на [...]

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” с прием през 2019г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки сто [...]

Официално: Стартира приемът по подмярка 6.4

Официално: Стартира приемът по подмярка 6.4 Стартира пр [...]