Скоро ще се отвори прием и по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“

Скоро ще се отвори прием и по подмярка 8.6 „Инвестиции [...]

Скоро ще се отвори прием и по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“2018-03-20T10:47:33+02:00