Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 "Млад [...]

Подмярка 6.4 с приеми за производство, услуги и занаяти в селски райони.

Подмярка 6.4 с приеми за производство, услуги и занаяти [...]

1837 са подадените проекти по подмярка 6.1 „Млад фермер“

1837 са подадените проекти по подмярка 6.1 "Млад фермер [...]

Скоро ще се отвори прием и по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“

Скоро ще се отвори прием и по подмярка 8.6 „Инвестиции [...]

Приемът по подмярка 4.2 старира от 20 октомври 2017г.

Приемът по подмярка 4.2 старира от 20 октомври 2017г. и [...]