953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по първата отворена у нас процедура „Технологична модернизация“(Списъци)

953 проекта са печелившите за близо 260 млн. лв. по пър [...]