Приемът по подмярка 4.2 старира от 20 октомври 2017г.

Приемът по подмярка 4.2 старира от 20 октомври 2017г. и [...]