Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 "Млад [...]

Седем дни преди края на приемът по подмярка 6.1 „Млад фермер“ са подадени 977 проекта

Седем дни преди края на приемът  по подмярка 6.1 "Млад [...]

Подмярка 6.1-Млад фермер се очаква да бъде отворена между 15 и 20 март

Подмярка 6.1 Млад фермер се очаква да бъде отворена меж [...]