Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” с прием през май 2019г.

„Фокусът на Програма за развитие на селските райони пре [...]

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” с прием през 2019г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки сто [...]

Стартира приемът по подмярка 6.1 „Млад фермер“

Стартира приемът по подмярка 6.1 "Млад фермер"   Н [...]

Какво се случва с подадените проекти по подмярка 6.3 ?

Какво се случва с подадените проекти по подмярка 6.3 ? [...]