До 29.03.2021г. ще се обсъждат проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 прием 2021г.

До 29.03.2021г. ще се обсъждат проект на насоки за канд [...]