Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се прекратява временно

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/марке [...]

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се прекратява временно2021-09-21T09:27:02+03:00