Приключи предварителната оценка на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителната оценка на проектите за услуги [...]

Приключи предварителната оценка на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-20202019-03-02T09:15:48+02:00