Приключи предварителната оценка на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителната оценка на проектите за услуги [...]

Приключи предварителната оценка на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-20202019-03-02T09:15:48+02:00

Стартира приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

Стартира приемът по подмярка 8.6  „Инвестиции в техноло [...]

Стартира приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“2018-04-30T20:45:06+03:00